Web Services

Các khái niệm cơ bản về Docker cho người mới tìm hiểu

Docker là gì?

Docker là một nền tảng cho các developers để develop, deploy và khởi chạy...

10 lệnh command line mà kỹ sư lập trình cần biết

Nếu bạn là một developer thì cơ bản nhất là cần biết về command line. Chưa biết thì không...

How to export database and download to localhost from EC2

You have the pem file and want to connect to server, export database then need to download it to your machine in...

Fix lỗi “Table ‘phpmyadmin.pma_table_uiprefs’ doesn’t exist” trong phpmyadmin

Sáng nay tự nhiên vps mình bị dính lỗi "Table 'phpmyadmin.pma_table_uiprefs' doesn't exist" này, sau khi...

Hướng dẫn deploy website Laravel lên môi trường server

Triển khai một website, sau khi đã hoàn thiện lên môi trường Internet là một việc làm cuối cùng...

How to install ftp server in centos

FTP Explained FTP is a standard network protocol used for the transfer of files between a client and...

How to use wget from Google Driver File upload in VPS

Could you use wget command in server to download file from Google Driver...