Nodejs

Nodejs Upload file lên S3 AWS thật dễ dàng

S3 là một dịch vụ lưu trữ file của AWS. Chắc hẳn các dev chúng ta cũng đã từng nghe qua...