PHP

Các hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

Khi thao tác code với PHP thì việc kiểm tra dữ liệu để xác định tiêu chuẩn cho xử lý logic....

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong php

Cắt hay nối chuỗi trong php, kiểm tra từ tồn tại trong một chuỗi trong php. Hay như đếm số ký...

Những câu hỏi phỏng vấn PHP thông dụng

Dưới đây mình chia sẻ những câu hỏi về PHP mà mình thường gặp trong các buổi phỏng vấn....

Kỹ thuật phân trang với PHP và Mysql

Áp dụng kỹ thuật phân trang là một phần quan trọng với bất kỳ ngôn ngữ lập trình web...

Cách tạo slug tự động bằng PHP

Đường dẫn thân thiện trong website khá là quan trọng trong SEO, sẽ giúp các công cụ tìm kiếm...

Cách tạo domain ảo local với Xampp

Tạo domain ảo khi lập trình với ngôn ngữ PHP là việc mà các bạn nào mới làm quen đều phải...

Bài tập PHP – Vẽ tam giác sao, có lời giải

Sử dụng câu điều kiện và vòng lặp trong PHP. Viết chương trình in ra hình tam giác sao.

...