Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong php

Cắt hay nối chuỗi trong php, kiểm tra từ tồn tại trong một chuỗi trong php. Hay như đếm số ký tự trong một chuỗi bằng php, độ dài của chuỗi,…. Có rất nhiều thao tác với chuỗi trong php chúng ta sẽ gặp thường xuyên trong lập trình. Bài này mình xin được chia sẻ với các bạn về một số hàm xử lý chuỗi thường dùng trong php.

Trước hết, chúng ta xem qua nguyên tắc dùng chuỗi trong php:

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép "" thì các ký tự nháy kép " bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó.

 

echo "Phân tích câu tục ngữ \"Uống nước nhớ nguồn\" ";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy kép  ""  thì trong chuỗi ta có thể truyền biến mà không cần dùng phép nối chuỗi.

 

$foo = 100;
echo "Số foo có giá trị là $foo";

Nếu chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn '' thì các ký tự nháy đơn ' bên trong chuỗi phải thêm dấu gạch chéo đằng trước nó. Thường dùng với câu chữ trong tiếng Anh.

 

echo 'I\'m fine';

Bây giờ chúng ta đến với các hàm xử lý chuỗi hay dùng:

addcslashes($str, $char_list)

Hàm này có tác dụng chèn \ vào trước các ký tự trong chuỗi $str với các ký tự được liệt kê ở $char_list

 

echo addcslashes("PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'g');
// output: PHP là n\gôn n\gữ lập trình Web
echo addcslashes("PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'a..z');
//output: PHP \là \n\gô\n \n\gữ \lậ\p \t\rì\n\h W\e\b
echo addcslashes("PHP là ngôn ngữ lập trình Web", 'a..zA..Z');
// output: \P\H\P \là \n\gô\n \n\gữ \lậ\p \t\rì\n\h \W\e\b

addslashes($str)

Hàm này sẽ thêm ký tự \ vào trước các ký tự '"\ trong chuỗi $str nếu có.

echo addslashes("PHP l'à ngôn ngữ lập trình W'e'b");
//output: PHP l\'à ngôn ngữ lập trình W\'e\'b

bin2hex($str)

Hàm này có tác dụng chuyển đổi chuỗi về dạng ASCII HEX của từng ký tự trong chuỗi $str.

echo bin2hex("I am PHP");
//ouutput: 4920616d20504850

chop($string, $charList)

Hàm này có tác dụng xóa ký tự,hoặc từ cuối cùng của chuỗi nếu nó = $charlist.

echo chop("My name is Strong PHP", "PHP");
//output: My name is Strong

crc32($string)

Hàm này có tác dụng chuyển một chuỗi thành một số nguyên.

echo crc32("I am PHP");
//output: 2701280583

explode($separator, $string, $limit)

Hàm này có tác dụng tách chuỗi $string thành một mảng(array) với điều kiện $separator, và giới hạn $limit.

$str = "facebook.com";
$data = explode('o', $str);
print_r($data);
//output: Array ( [0] => faceb [1] => [2] => k.c [3] => m )

$data = explode('o', $str, 2);
print_r($data);
//output: Array ( [0] => faceb [1] => ok.com )

implode($separator, $array)

Ngược lại với hàm explode thì hàm này có tác dụng nối tất cả các phần tử của mảng $array thành chuỗi với khoảng phân biệt $separator.

$data = ["I", "a", "m", "PHP"];
echo implode('-', $data);
//output: I-a-m-PHP

strlen($string)

Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu ký tự.

str_word_count($string)

Hàm này có tác dụng đếm xem chuỗi $string có bao nhiêu từ.

str_repeat($string, $repeat)

Hàm này có tác dụng lặp chuỗi $string $repeate lần.

str_replace($find, $replace, $string)

Hàm này có tác dụng tìm kiếm chuỗi $find và thay thế chuỗi đó bằng $replace trong chuỗi $string.

md5($string)

Hàm này có tác dụng chuyển chuỗi $string sang mã hóa md5.

strip_tags($string, $allow)

Hàm này có tác dụng loại bỏ các thẻ html có trong chuỗi $tring, trừ các thẻ được cho phép $allow. Thường được dùng để lọc dữ liệu đầu vào trong các chức năng của website.

substr(string, start, length)

Hàm này có tác dụng cắt chuỗi $string, bắt đầu ở vị trí $start và có giới hạn $length.

strtolower($string)

Hàm có tác dụng chuyển chuỗi $string sang in thường.

strtoupper($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chuỗi $string sang in hoa.

ucword($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên của các từ trong chuỗi sang in hoa.

ucfirst($string)

Hàm có tác dụng chuyển đổi chữ cái đầu tiên trong chuỗi sang in hoa.

trim($string, $charlist)

Hàm có tác dụng loại bỏ khoảng trắng hoặc các ký tự $charlist trong chuỗi $string

ltrim($tring,$charlist)

Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên trái của chuỗi.

rtrim($tring,$charlist)

Tương tự như hàm trim nhưng chỉ cắt bên phải của chuỗi.

Lời kết:

Bài này đã giới thiệu với mọi người về các hàm xử lý chuỗi hay dùng trong PHP, hi vọng sẽ giúp các bạn mới tiếp cận với PHP dễ dàng hơn. Các bạn cũng có thể xem thêm các hàm khác ở đây nhé

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

More Post

MySQL Procedure là gì?

Procedure trong MySQL là một tập các khai báo sql được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu(database) thực...

Dependency Injection và Service Container trong Laravel

Service Container trong Laravel như là trung tâm của một ứng dụng, có mặt mọi nơi trong dự án,...

Laravel Swagger là gì? Hướng dẫn tạo Swagger trong Laravel

Swagger là một framework giúp bạn định nghĩa, mô tả các API trong dự án một cách trực quan, rõ...

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x