custom post type wordpress la gi

Custom Post Type trong WordPress là gì

Khi đã tìm hiểu về Wordpress bạn sẽ thấy trong WordPress có nhiều thể loại bài viết như:

    ...